SEMPRE SERÀ ATÈS PEL MATEIX EQUIP

Bruxisme a Berga

S'estima que un 70% de la població espanyola pateix bruxisme i moltes d'aquestes persones no ho saben. A Clínica Dental Frías donem solució als problemes que ocasiona el bruxisme a la zona oral.

Què és el bruxisme?

El bruxisme és un hàbit involuntari diürn o nocturn que consisteix en el apretament, fregament i / o carrisqueig de les dents.

En la majoria de casos es produeix mentre dormim, pel que moltes persones no en són conscients, encara que també pot produir-se mentre estem desperts, el que facilita la seva detecció i tractament.

Aquest hàbit té conseqüències negatives i el seu efecte final sobre les dents és de caràcter irreversible i acumulatiu en el transcurs del temps. És per aquest motiu que és molt important un diagnòstic precoç.

soluciones al bruxismo en Berga

Causes del bruxisme

Les causes que provoquen el carrisqueig de dents involuntari són molt variades, ja que el seu origen no és clar i pot trobar-se en factors externs, interns o psíquics. Algunes de les causes més comunes són la maloclusió dental, l’estrès, malalties periodontals, hàbits alimentaris, posturals o de la son, …

soluciones al bruxismo en Berga

Conseqüències negatives del bruxisme a Berga més comunes:

El bruxisme desencadena una sèrie de conseqüències negatives en la persona que el pateix, per això és molt important estar atent als següents símptomes per acudir a l’odontòleg a la recerca d’assessorament.

 • Sensibilitat i desgast dental, aquest és el problema més habitual.
 • Fractures de dents naturals, pròtesis, implants o restauracions.
 • Mobilitat dental, ja que el periodonci s’afluixa.
 • Dany pulpar pel constant trauma en la dent.
 • Mal de cap, cervical o de mandíbula.
 • Problemes en els músculs del coll.
 • Genives inflamades, afeblides o retretes.
 • Dificultat al mastegar aliments durs.
 • Sorolls o crepitacions al mastegar.
 • Dolors o brunzit d’oïdes.
 • Insomni o dificultat per dormir.
soluciones al bruxismo en Berga
soluciones al bruxismo en Berga

Tractaments per al bruxisme a Berga:

01. Placa o fèrula de descàrrega

Una fèrula de descàrrega és un dispositiu transparent que es col·loca a la boca (generalment a l’arcada superior) i serveix per millorar els problemes que ocasiona el bruxisme a les dents.

La seva funció principal és la de protegir les dents, esmorteint la pressió i el moviment (carrisqueig) inconscient dels pacients amb bruxisme a Berga.

La seva forma és totalment personalitzada, es prenen les mesures de la boca perquè s’adapti perfectament a l’anatomia dental del pacient.

Les fèrules de descàrrega estan realitzades amb una resina molt resistent i duradora i el seu gruix oscil·la entre els dos i els tres mil·límetres.

soluciones al bruxismo en Berga

02. Facetes dentals

Les facetes dentals solucionen els efectes negatius del bruxisme pel que fa al desgast i deteriorament dental.

Són restauracions dentals amb materials de gran resistència i acabats d’estètica totalment natural.

Amb elles es completa la zona desgastada de les dents i es millora l’estètica dental general.

Normalment no cal rebaixar la dent natural, com a molt, petits ajustaments.

Les visites i la col·locació són sense dolor ni anestèsia.

soluciones al bruxismo en Berga

03. Ortodòncia

Quan el bruxisme és clarament causat per una mala oclusió o una mossegada creuada, l’odontòleg recorrerà a un tractament d’ortodòncia. Amb unes dents alineades correctament, la pressió d’aquestes sobre la mandíbula tornarà a la normalitat.

soluciones al bruxismo en Berga

Altres solucions segons l'origen del bruxisme

Com hem comentat, el bruxisme es deu a causes molt diverses, que bé poden ser físiques o respondre a factors psicològics. Trobar l’arrel del problema en cas que sentim ansietat o estrès pot ajudar-nos a resoldre el problema del bruxisme, buscant assessorament psicològic.

A Clínica Dental Frías estem preparats per oferir una revisió completa enfocada a diagnosticar si el pacient pateix bruxisme a Berga i solucionar les seves conseqüències negatives.

Back to Top